Avaleht

Teretulemast Eesti liberaalse vabamüürluse kodulehele!

2010. aastal asetati mandri-Euroopast alguse saanud liberaalse ja adogmaatilise vabamüürluse nurgakivi Eestis.

Liberaalne vabamüürlus on adogmaatiline ja progressiivne ühendus, mis ei toeta suunatud mõtlemist nõudvaid ning dogmaatilisi struktuure. Vabamüürlus ei ole religioosne instants, poliitiline partei ega majanduslik ühendus.

Liberaalse vabamüürluse essents on vaba mõtlemine, arvamusvabadus ja südametunistuse vabadus ning selle eesmärgiks on hoida elus inimlikke väärtusi ka kõige keerulisemates globaalsetes ja ühiskondlikes oludes.

Saada vabamüürlaseks, tähendab esmajärjekorras saada tunnusatatud teiste vabamüürlaste poolt. See tunnustus antakse läbi sajandeid hoitud ja kantud traditsioonide. Vabamüürlus ei varja oma olemasolu ega tegele proselütismiga.

Vabamüürlased kohtuvad loožis. Loožide kogumit, mis on ühinenud organisatsiooniks, nimetatakse obedientsiks. Obedientsi juhtimine on puhtalt administratiivne.

Töö loožis toimub suletud uste taga ning see on korraldatud läbi rituaalide, riituste, traditsioonide ning saladuste. See töö toimub igapäevaelust sümboolselt erinevas ajas ja ruumis.

Vabamüürlaste töö on suunatud eelkõige enese tundmaõppimisele, enese koha mõistmisele teiste inimeste seas ning ühiskonnas. ‘Nosce te ipsum’ – ‘tunne iseennast’ võiks olla vabamüürlaste üks motosid. Vabamüürlase töö eesmärk on läbi enese paremaks muutmise arendada inimsust ja muuta paremaks kogu inimkond.

Kuigu kivimurd, Kaarma khk (ERM Fk 607:16); Eesti Rahva Muuseum